Spelregels

Spelregels financiële bijdrage PPO voor digitale transformatie

Het ondersteuningstraject loopt vanaf 1 september 2022 tot en met 31 december 2024. Bepalend is de datum van aanvraag. Indien het beschikbare budget eerder dan 31 december 2024 is uitgeput, zal de regeling worden gesloten.

Alle partijen met een SBI-nummer overeenkomend met gevoegde lijst kunnen een aanvraag doen, mits zij een rechtspersoon zijn en minimaal 3 medewerkers hebben.

Aanvragen kunnen worden gedaan voor de cofinanciering van trainingen, opleidingen, peer-to-peer trajecten, coaching en training on the job trajecten. Ook de voor kosten voor ondersteuning bij het opzetten van een organisatieplan voor digitale transformatie kan een aanvraag worden gedaan.

Het traject of de trajecten moet starten tussen 1 juni 2022 en 1 april 2025.

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend via deze website.

Bij de aanvraag dient een onderbouwing te worden gegeven waarin tenminste de volgende punten worden meegenomen:

            1. Omschrijving van het traject / de trajecten

            2. Aantal deelnemers

            3. Doel/beoogd resultaat

Na indiening ontvangt de aanvrager een bevestigingsmail met aanvraagnummer. Bij de correspondentie dient dit nummer steeds te worden vermeld.

De aanvraag wordt beoordeeld door PACCT in samenwerking met DEN. Binnen 5 werkdagen ontvangt de aanvrager een bericht (toekenning, afwijzing of vragen). Op een afwijzing kan een heroverweging worden aangevraagd. Deze wordt beoordeeld door PACCT in samenwerking met DEN.

Er kan door een partij slechts één keer per kalenderjaar een aanvraag worden gedaan. Deze aanvraag mag wel meerdere trajecten bevatten.

De cofinanciering van PACCT is afhankelijk van het type programma dat wordt gevolgd, zulks ter beoordeling door PACCT:

  • Operationeel 60%
  • Tactisch 70%
  • Strategisch 75%
  • Leernetwerk 80%

Er geldt een maximum financiële bijdrage van €50.000,-. per organisatie voor de duur van het project.

Niet vergoed worden:

  1. de BTW
  2. kosten voor licenties, apparatuur en software
  3. reis- en verblijfskosten

De totale kosten dienen te worden voorgefinancierd door de aanvrager. Declareren kan na afronding van het traject door een mail te sturen met de factuur en het betaalbewijs (bankmutaties) naar declareren@digitaletransformatie.werktuigppo.nl.

Bij correct ingediende declaraties vindt betaling binnen 10 werkdagen plaats.


Ik heb de spelregels gelezen en voldoe aan de criteria om in aanmerking te kunnen komen voor een financiële bijdrage.