Logo

Als u investeert in digitale transformatie, dan investeren wij met u mee!

Wat is digitale transformatie?

Spelregels Digitale Transformatie

Digitale transformatie is een continue verandering van de gehele organisatie, gedreven en ondersteund door het toenemend gebruik van digitale technologieën in de samenleving.  De kern van transformatie is een verandering van het businessmodel. Hoe de organisatie waarde aan haar klanten kan blijven leveren is daarbij de hoofdvraag. De transformatie raakt daarbij alle facetten van een organisatie: de cultuur, strategie, techniek, processen, relaties en vaardigheden van de medewerkers.

Wat kunt u aanvragen voor uw organisatie

Er kan uitsluitend een aanvraag worden gedaan voor en namens de organisatie. Een werknemer kan hier geen aanvraag doen voor een individueel traject. U kunt zelf bepalen welk trainings- of opleidingsprogramma het beste past bij de medewerkers in uw organisatie. Ook trajecten als peer-to-peer, training on the job en ondersteuning bij het opzetten van een organisatieplan voor digitale transformatie komen voor cofinanciering in aanmerking.

Bijdrage in de kosten aanvragen

Lees meer

Als u voor uzelf scherp hebt op welke manier u uw organisatie en/of uw personeel wilt ontwikkelen in het kader van Digitale Transformatie, dan kunt u via deze site op simpele wijze een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen. We reageren binnen 5 werkdagen zodat u snel weet waar u aan toe bent.